Priser

Tilridning hos Emely                  11000,-/mnd

Inkludert i tilridningsprisen er fullpass, for, flis og ridning. Hovslager, stevner og evnt veterinær kommer i tillegg.

Ved ridning for salg                     9000-,/mnd + 10% provisjon + mva, dersom intet annet er avtalt.

Ridetime Emely                            350,- /time

Hest ridd av Emely pr gang          300,- /hesten leveres ferdig oppsalet

Oppstalling                                  6100,- /mnd

Inkludert i oppstallingsprisen er høy (10 kg/dag hest, 8 kg/dag ponni), flis, utslipp man-fre, foringer man-søn og bruk av anleggets fasiliteter. I tillegg kommer kraftfor.

 

 

Monthly riding by Emely                  11000,-/mnd

Included is all daily rutines, food, shavings and riding. Hoofsmith, shows and vet is extra.

Riding for sale                               9000-,/mnd + 10% comission + mva, unless other agreement is made.

Ridinglesson Emely                            350,- /time

Emely riding your horse                  300,- /horse delivered ready saddled

Stabeling                                      6100,- /mnd

Included is hay, shaving, horses out in paddock mon-fri, feeding mon-sun, and use of our facillities. You must keep your own pellets.